Prosím čtěte!!Informace pro předkladatele přihlášek projektů do soutěže CIGA 2012

Nové přihlášky projektů do soutěže CIGA 2012 budou podávány prostřednictvím nové aplikace pro podávání projektů.

Nová aplikace pro podávání grantových přihlášek do soutěže CIGA 2012 byla zpřístupněna na http://ga.czu.cz .

Omlouváme se za komplikace, které vám tímto způsobujeme.

Vítejte na stránkách Celounivezitní interní grantové agentury ČZU v Praze.


Do aplikace CIGA se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem, kterým se přihlašujete do universitní sítě NOVELL. Také spolupracující studenti magisterského studia se přihlásí stejně jako do systému Student. Pokud jste ještě nepodávali žádný projekt nebo jste se nepodíleli na jeho řešení, aplikace Vás vyzve k doplnění Vašich údajů. Pouze externí spoluřešitelé se musí plně registrovat volbou registrace z nabídky. Žádáme všechny řešitele, aby dodržovali toto ustanovení, vyvarujete se velkým potížím a zmatkům!


Tyto stránky vám umožní zpracovat žádost o poskytnutí grantu na řešení vašeho projektu od založení řešitelského týmu, přes postupné zpracování projektu až po jeho odeslání do soutěže.

Pro práci na žádosti o grant se musíte vy i spoluřešitelé vašeho projektu zaregistrovat. Ochranu dat zabezpečíte sami přidělením příslušných práv registrovaným uživatelům. Přidělovat práva může pouze hlavní řešitel projektu, tj. osoba, která projekt v aplikaci založila. Na žádosti můžete společně pracovat, kdykoli se vracet k již zpracovaným pasážím a opravovat je až do té doby, než žádost odešlete. Po odeslání je žádost považována za kompletní a není ji možno dále upravovat.

Detailnější instrukce ke zpracování jednotlivých bodů žádosti najdete přímo v aplikaci.

Odpovědi na časté otázky najdete zde

Věnujte pozornost následujícím změnám:

 • Byl vydán nový Statut CIGA ČZU. Dříve než začnete na žádosti pracovat, přečtěte si jej!
 • Interní grantové agentury fakult ČZU obnovily své statuty a jsou přístupné zde
 • Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
  v roce 2010 k nahlédnutí zde
 • Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
  v roce 2011 k nahlédnutí zde


Žádosti o změny v projektech je nyní nutné podat elektronicky v aplikaci CIGA. Žádost o změnu naleznete v seznamu svých projektů ve sloupci Změny. Po klepnutí se Vám otevře okno k vyplnění žádosti o změnu. Změny mohou být více druhů, jedná se o změnu hlavního řešitele, změnu řešitelského týmu a změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků mezi kapitolami. O schválení nebo neschválení změny bude hlavní řešitel projektu uvědoměn elektronickou poštou.

Upozornění (výňatek ze statutu CIGA):
 • Konečný termín k odevzdání projektů se žádostmi o grant je 30.11. roku předcházejícího bezprostředně před začátkem řešení projektu, nebo první následující pracovní den, pokud není 30.11. dnem pracovním.
 • Termín k odevzdání průběžné zprávy je 31.1. druhého resp. druhého a třetího roku zpracování dvouletých resp. tříletých projektů, nebo první následující pracovní den, pokud není 31.1. dnem pracovním. K projektům řešeným během jednoho roku se průběžná zpráva nezpracovává.
 • Po ukončení řešení projektu odevzdejte závěrečnou zprávu o řešení projektu do 15.2. následujícího roku, nebo první následující pracovní den, pokud není 15.2. dnem pracovním.


Seznam financovaných projektů naleznete zde.

V případě technických potíží se zpracováním žádosti kontaktujte RNDr Jarmilu Kedrštovou.

Aplikace je odladěna pro MS IE verze 7.0 a vyšší. Některé části aplikace nemusí pod jinými prohlížeči pracovat korektně.

Nastavte Váš MS IE prohlížeč takto:
 • V menu prohlížeče klikněte na volbu Nástroje
 • V okně nástrojů zvolte záložku Global(Obecné) a v poli Dočasné soubory internetu klikněte na tlačítko Nastavení.
 • Ve volbě "Zjišťovat existenci novějších verzí stránek" označte možnost "Při každé návštěvě stránky".
 • Uložte Vaše nastavení

 • ::: design by Simona Pejsarová :::